Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en aanbiedingen van 058 telefoon reparaties handelend onder de handelsnamen 058 telefoon reparaties, 058 telefoon reparaties & verkoop en Telefoonholder.nl. In deel I zijn de algemene voorwaarden voor reparaties van apparaten door 058 telefoon reparaties vastgelegd. In deel II zijn de algemene voorwaarden voor de offline en online verkoop van producten door 058 telefoon reparaties vastgelegd. 

Algemene gegevens 058 telefoon reparaties 

058 telefoon reparaties is gevestigd in de Francois Haverschmidtwei 2 8914BC Leeuwarden. Telefoonnummer is 058-7855398, E-mailadres is info@058telefoonreparaties.nl

KVK nummer: 72933275, BTW Nummer: NL002290825B95.Deel I Reparaties

Artikel 1 Klachten en defecten

1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die zijn aangegeven bij het afgeven van het toestel. 2. 058 telefoon reparaties onderzoekt altijd of er sprake is van val, water, vocht en/of stootschade.

2. Indien het toestel gekocht is bij 058 telefoon reparaties en er wordt val, water, vocht en/of stoot schade vastgesteld dan vervalt de garantie zoals die is gegeven toen het product is gekocht. 

Artikel 2 Het schadeonderzoek

058 telefoon reparaties zal bij elk verzoek tot reparatie van een toestel een onderzoek instellen. Dit onderzoek dient tot vaststelling van de oorzaak van de schade en de kosten voor de reparatie van het toestel. Indien de kosten voor de reparatie hoger uitvallen dan de prijs die vermeldt staat op de website, wordt er contact opgenomen met de consument/opdrachtgever. Zonder toestemming van de consument/opdrachtgever zal er geen reparatie verricht worden die de prijs, die vermeldt staat op de website, overschrijdt. 

Artikel 3 Reparatie duur en leentoestellen

1. De reparatie die wordt uitgevoerd door 058 telefoon reparaties neemt maximaal 1 werkdag in beslag, wanneer de reparatie langer duurt wordt overlegd met de klant/opdrachtgever.

2. Gedurende de tijd dat de klant zijn telefoon niet heeft vanwege de reparatie, kan de klant een leentoestel krijgen. Dit kost per dag 10,- euro met een maximum van 40,-.

3. 058 telefoon reparaties beschikt over een beperkt aantal leentoestellen. In het geval dat er geen leentoestel voorhanden is, kan de klant geen aanspraak maken op een leentoestel.

4. Voor gebruik van een leentoestel dient €50,- te worden betaald door de gebruiker als borg.

5. Bij beschadiging van of defect aan een leentoestel die door de klant is toegebracht, zal de borg van €50,- worden ingehouden.

Artikel 4 Prijs

De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de prijzen die vermeld staan op de website van 058 telefoon reparaties en eventueel het schadeonderzoek. De prijs bestaat uit onderdelen, montage en een garantie van 3 maanden. Alle prijzen zijn inclusief het Btw-tarief van 21%.

Artikel 5 Dataverlies of nevenschade

1. 058 telefoon reparaties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data die op de telefoon staat en die verloren gaat gedurende of na de reparatie.

2. 058 telefoon reparaties is niet aansprakelijk voor nevenschade die ontstaat tijdens een reparatie.

Artikel 6 Garantie3. Op het onderdeel dat is vervangen, zoals vermeld staat op de factuur, rust een garantietermijn van 12 maanden. Indien er na de reparatie val-, stoot-, druk-, water-, vocht- en/of overige gebruikers schade wordt geconstateerd, vervalt de garantie.4. Op schermen geven wij 12 maanden garantie. Op vlekken en/of strepen in het scherm geven wij geen garantie. Dit is het gevolg van een gebroken LCD wat veroorzaakt wordt door druk of valschade.5. Op batterijen geven wij 12 maanden garantie. Om garantie te kunnen claimen moet de batterij binnen 1 jaar tijd van 100% naar "reparatie" status gaan. Dit kan gecheckt worden bij batterijconditie.

6. De factuur is het bewijs van garantie.

7. Een offerte of bankafschrift is geen geldig garantiebewijs.

8. De fabrieksgarantie van Apple, Samsung, Huawei, HTC, Sony, Nokia, LG en BlackBerry vervalt op het moment dat 058 telefoon reparaties het toestel repareert.

9. De garantie gegeven door 058 telefoon reparaties treedt in werking na reparatie van het toestel.

Artikel 7. Verzending van toestellen

De klant/opdrachtgever dient het pakket, met daarin het toestel, aangetekend en verzekerd op te sturen naar 058 telefoon reparaties. 058 telefoon reparaties stuurt de zending na behandeling aangetekend en verzekerd terug. De verzend- en verzekeringskosten komen voor rekening van de klant/opdrachtgever.

Verlies en/of diefstal wordt door 058 telefoon reparaties afgehandeld met de desbetreffende transporteur.

Artikel 8 Niet tijdig betalen of afhalen van producten

Indien de reparatie is afgerond en de klant/opdrachtgever is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de klant/opdrachtgever 31 dagen de tijd om het product te betalen en af te halen. Indien de klant/opdrachtgever niet binnen 31 dagen het product betaald en afhaalt, dan heeft 058 telefoon reparaties het recht om het product te behouden of te vernietigen.

 

Deel II Offline en Online verkoop

Artikel 1 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan alle daarbij gestelde voorwaarden.

2. Bij kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod komt de overeenkomst niet tot stand.

3. 058 telefoon reparaties heeft het recht om zonder opgave van reden een bestelling of opdracht niet aan te nemen.

Artikel 2 Prijs en aanbod

1. Ieder aanbod op de website, socials of andere verkoopkanalen van 058 telefoon reparaties is vrijblijvend.

- Alle prijzen van 058 telefoon reparaties zijn onder voorbehoud van typefouten, drukfouten en zetfouten. Voor alle schade en alle andere gevolgen ontstaan door typefouten, drukfouten en zetfouten is 058 telefoon reparaties niet aansprakelijk.- Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW of 0% BTW (marge goederen) 058 telefoon reparaties geeft altijd aan om wat voor BTW tarief het gaat. 

Artikel 3 Levering

- Producten die online worden gekocht worden binnen drie werkdagen bezorgt met uizondering van weekend en feestdagen. Mocht een product niet binnen drie werkdagen bezorgt kunnen worden dan neemt 058 telefoon reparaties contact op met de klant. 

- Indien de levering niet plaatsvindt binnen 14 werkdagen, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.

- De leveringstijd die op de website of in advertenties staat aangegeven is indicatief. De leveringstijd die vermeldt wordt op de website is op geen enkele wijze bindend.

- Levering geschiedt via de vervoerders PostNL, UPS, DPD of DHL.

- 058 telefoon reparaties is, samen met de vervoerder, aansprakelijk voor de levering tot aan de deur. Op het moment dat de klant/opdrachtgever de levering aanneemt, is de klant/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die vanaf dat moment ontstaat.

- Indien de klant/opdrachtgever niet direct aangeeft dat er ten tijde van levering sprake was van schade of een niet goed functionerend product, dan dient de klant/opdrachtgever aan te tonen dat de schade is ontstaan voordat de klant/opdrachtgever het product in ontvangst nam.

- Het door de klant/opdrachtgever opgegeven adres aan 058 telefoon reparaties geldt als plaats van levering

- Wanneer de klant het product ophaalt dan kan dit op het kantoor van 058 telefoon reparaties aan de François Haverschmidtwei 2 8914BC Leeuwarden. Dit kan alleen op afspraak.

Artikel 4 betaling

- Alle betalingen voor online bestellingen geschieden via de door de webshop aangereikte mogelijkheden.- Bij ophalen kan er betaald worden via Pin, overboeking of contant. Contant geld zal altijd worden gecontroleerd. 

Artikel 5 Herroeping en retourneren

- De consument mag binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van reden de bestelling annuleren (online geplaatste bestelling).

- De consument dient, in geval van annulering na levering, de bestelling binnen 14 dagen na retour melding te retourneren en terug sturen door middel van het retourformulier. De consument kan het product terugsturen naar Albert Schweitzerstraat 23 8921SL Leeuwarden t.a.v. Retour

- De retourkosten komen voor rekening van de consument (€7,25).

- Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal 058 telefoon reparaties dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen terugbetalen. 058 Telefoon Reparaties dient eerst de goederen fysiek ontvangen te hebben voor het overgaat op uitbetalen.

- Indien de bestelling niet in de originele verpakking wordt geretourneerd, vervalt het recht op herroeping.

- Indien een product tijdens de bedenktijd beschadigd wordt geretourneerd heeft 058 telefoon reparaties het recht om eventuele waardevermindering in rekening te brengen.

- Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Hieronder vallen hoofdtelefoons en koptelefoons.

Artikel 6 Offertes 

- Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit expliciet anders is vermeld in de offerte

-Indien de klant/opdrachtgever een vrijblijvende offerte aanvaard, dan behoudt 058 telefoon reparaties zich het recht voor om de aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of van de overeenkomst af te wijken.

Artikel 7 Garantie

- De garantie vervalt indien de klant/opdrachtgever het product gebruikt op een manier waarvoor het product niet bedoelt is, het product slecht onderhoud of wanneer de afnemer het product beschadigd.

- Op refurbished toestellen die via de webshop www.058telefoonreparaties.nl zijn gekocht zit een garantietermijn van 12 maanden. 

- Op alle refurbished toestellen die gekocht zijn in de winkel van 058 Telefoon Reparaties zit een garantietermijn van 2 weken of 12 maanden afhankelijk van de prijs van het toestel en wat is overeengekomen tijdens koop.

- Wanneer problemen niet direct gemeld worden dan vervalt de garantie.

- De volgende punten vallen niet onder de garantie

  1. De accu, dit is een verbruiksonderdeel 
  2. Zelf aangerichte schade aan het product
  3. Val, druk en stootschade
  4. Stofschade
  5. Water- en/of vochtschade
  6. Dataverlies
  7. Kortsluiting door bliksem of verkeerde lader
  8. Product is open gemaakt door jou of derde

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties

- Alle afbeeldingen en specificaties van producten op de website, zijn benaderingen en kunnen afwijken van het product.

- Op basis van onjuiste afbeeldingen en/of specificaties, kan er geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden geëist door de klant/opdrachtgever.

- Alle afbeeldingen zijn het eigendom van de rechthebbende.

Artikel 9 Overmacht

- Indien de levering te laat, verkeerd, onvolledig of niet plaatsvindt vanwege een overmachtsituatie, dan kan ondernemer hiervoor niet aansprakelijk worden gestel

- Ingeval van een (aanhoudende) overmacht situatie mag de ondernemer de overeenkomst opschorten.

Deel III Verkoop van producten in de fysieke winkel van 058 telefoon reparaties

Artikel 1 De koop

- Alle artikelen met betrekking tot online verkoop die zijn vastgelegd in deel II van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de verkoop van producten in één van de fysieke winkels van 058 telefoon reparaties, tenzij deel III van deze algemene voorwaarden anders bepalen.

- Na bezichtiging van ons product wordt akkoord gegaan met de staat waarin het toestel verkeert tijdens het moment van aankoop. Er kan na aankoop geen aanspraak gemaakt worden op ruilen of teruggave van geld naar aanleiding van het uiterlijk van het toestel.