058 Telefoon Reparaties met KvK-nummer 72933275, heet je van harte welkom op www.058telefoonreparaties.nl ( “website” ). Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. 058 Telefoon Reparaties kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website op eigen risico. 058 Telefoon Reparaties zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

058 Telefoon Reparaties is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen 058 Telefoon Reparaties en jou tot stand komen.

058 Telefoon reparaties controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar 058 Telefoon Reparaties kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@058TelefoonReparaties.nl